Association Maison Populaire de Genève

Accueil du site > La Peine de mort > Congrès Mondial Contre la Pein de Mort : Genève 2010

4 üncü İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi İDAM CEZASI BARBARLIKTIR

Congrès Mondial Contre la Pein de Mort : Genève 2010

La capital mondial des droits de l’homme accueille les abolitionnstes

mardi 23 février 2010, par Maison Populaire de Genève


GENÈVE, 24-25-26 FÉVRIER 2010

Centre international de conférence Genève

Palais des Nations

La Comédie

BFM

Continuité avec les précédents Congrès mondiaux

Après Strasbourg en 2001, Montréal en 2004 et Paris en 2007, ECPM organisera le 4e congrès mondial contre la peine de mort à Genève en 2010. Devenues le rendez-vous incontournable des abolitionnistes du monde entier, ces rencontres réunissent des centaines d’acteurs autour d’un programme visant à élaborer les stratégies nationales, régionales et internationales pour l’abolition universelle de la peine de mort.

Le Congrès de Paris était placé sous les hauts patronages de Jacques Chirac et d’Angela Merkel, il a connu une affluence record avec plus de 1 000 participants (dont de nombreux dirigeants politiques) et 150 intervenants.

Un Congrès tourné vers l’ONU

Le Congrès se déroulera principalement au Centre international de Conférences de Genève, fin février 2010, à l’invitation de Mme Calmy Rey, Conseillère fédérale, en charge des Affaires étrangères de la Suisse.

Genève, "capitale des droits humains", est particulièrement indiquée pour mobiliser la communauté diplomatique internationale, notamment les participants à la session du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU.

Le Congrès s’adressera aux acteurs institutionnels et de la société civile des cinq continents. Un accent particulier sera mis sur la mobilisation des participants et médias venus de pays rétentionnistes. Son programme est déterminé avec la Coalition mondiale contre la peine de mort et les thèmes principaux pourront concerner : l’engagement des organisations internationales et intergouvernementales dans le combat pour l’abolition, les alternatives à la peine de mort et les conditions de détention des condamnés à mort, les leviers pour combattre la peine de mort en Asie et dans le monde arabe, des échanges de bonnes pratiques en matière de plaidoyer…

Sur trois jours, les débats et échanges prendront différentes formes : plénières, tables rondes, ateliers, stands, posters, expositions, soirées festives, ainsi qu’une séance d’ouverture dans la Salle des Droits de l’Homme des Nations unies et une cérémonie solennelle, suivie d’une marche finale jusqu’au et d’un rassemblement bruyant sur la Place des Nations.

Une forte médiatisation

La couverture médiatique des Congrès mondiaux est traditionnellement de portée internationale. Les plus grands médias (agences de presse, télévisions, radios, grands titres de presse) couvrent l’évènement. Au dernier congrès, 150 journalistes ont assisté aux débats. La revue de presse comportait des articles du monde entier, et le Congrès était, au lendemain de l’événement, cité 113 000 fois sur Internet.

http://www.abolition.fr/ecpm/index.php


Cenevre, 4 üncü İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi

İDAM CEZASI BARBARLIKTIR

Dünya İnsan hakları Merkezi Cenevre’de dördüncüsü düzenlenen İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi 24 Subat çarşamba günü BM İnsan hakları ve Medeniyetler buluşması salonunda 56 ülkeden 1000 fazla delegenin katılımıyla başladı. 24 – 25 -26 şubat tarihleri arasında devam edecek olan kongreye dünyanın birçok ülkesinde politikacılar, militanlar, dernekler ve ONG temsilçileri katıldılar.

4 üncü İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi asıl olarak Avrupalı kurumlar ve devletler (Avrupa Birligi, Fransızca konuşan devlet Birligi, Almanya, Arjantin, Belçika, İspanya, Fransa, İrlanda, Norveç ve İsviçre) tarafında organize ve finans edilen bir girişimdir. Bu girişimin öncülüğünü Fransa’da faaliyet gösteren <

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi, ilk kez 2001 yılında Fransa’nın Strasbourg şehrinde Avrupa konseyi ve parlementosunda 22 ülkenin katılımyla gerçekleşti. Bu kongrenin sonucunda kurulan idama karşı dünya koalisyonu her yıl 10 Ekim uluslararsı idamla mücadele günü olarak ilan ederken, Avrupa konseyi ve Birligide bugünü resme kabul etti. İkinci kongre Kanada’nın Montreal kentinde 2004 yılında toplandı.

Üçüncüsü yine Fransa’nın Paris kentinde 2007 yılında gerçekleşti.

23 Şubat salı günü kongre öncesi yapılan toplantıda idam cezası alan eski mahkumların anılarını anlatımı, film gösterimi ve ardında Dünyada idama karşı mücadelenin semboli olan Amerikalı idam mahkumu Mumia Abu-Jamal’le telefon baglantısı gerçekleşti.

İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresi’nin yapıldıgı BM İnsan hakları ve Medeniyetler buluşması salonunda açılışında yapılan konuşmalarda, idam cezasının ve uygulama biçiminin ne şekilde olursa olsun barbarca bir cezalandırma biçimi oldugu, devletlerin ve hükümetlerin aslı görevinin

insan yaşamının kutsallıgına saygı göstermek oldugunu tüm dünyada idam cezasının derhal kaldırılması gerektigi vurgusu tekrarlanırken, özellikle idam cezasını en yogun biçimde uygulayan başta Çin, İran, Suudi, Arabistan, Pakistan ve ABD eleştirilerin hedefindeydiler. 2006 yılı itibarıyla dünyada 141 ülkede idam cezası uygulanmazken, 58 ülkede ise hala idam cezası hala uygulanmaktadır.

2005 yılında 53 ülkede toplam 5188 kişi idam cezasına mahkum edilirken, 2148 kişi idam edildi. İdamların %95’i Çin, İran, Suudi, Arabistan, Pakistan ve ABD gerçekleştirildi.

Uluslararası Af Örgütünün (AI) 2008 yılı raporuna göre yine dünyada 52 ülkede 8864 kişi idam cezasına çarptırıldı, 25 ülkede toplam 2390 kişi idam edildi, bu idamların %93 yine bu 5 ülkede (Çin 1718, İran da 8 çocuk 346 , Suudi Arabistanda 39 yabancı 102, Pakistan 36 ve ABD 37) gerçekleşti.

2009 yılında sadece İranda 281 kişinin idam edildigi belirtilmektedir. İnsan haklar örgütleri ve savunucuların uzun yıllardır sürdükleri mücadeleler sonucunda bugün dünyanın birçok ülkesinde idam cezası tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Fakat özellikle Çin , ABD, İran, Suudi Arabistan, Kuzey Kore ve Pakistan’ın başını çektigi ve de Afrika ve Asya’daki gerici ülkelerin destekledigi blok, idam cezasının tüm dünyada kaldırılması karşısında direnmekteler.

Avrupa kıtasında idam cezası uygulanmazken, bu kıtanın idam cezası uygulayan ülkelere karşı ciddi bir direnişide söz konusu degildir.

4 üncü İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresine Cenevre Halkevi ve Iran siyasi tutsaklarla dayanışma komitesi adına 10 kişilik bir delegasyonla katılım saglandı. Özellikle İran rejimi tarafında idam cezası verilen 17 kürt ve Türkiye cezaevlerinde çocuk tutukluların durumlarına dikkat çeken bildiri ve broşürler dagıtıldı.

4 üncü İdam Cezasına Karşı Dünya Kongresinde 10 yuvarlak masa toplantısı, 9 atölye çalışması, kültürel programlar ve 26 Şubat 2010 tarihinde saat 13 : 30 da Cenevre Uluslararası kongre salonundan Birleşmiş Milletler meydanına kadar yapılacak yürüş ve mitingle son bulacaktır.

Cenevre, 25 Şubat 2010

Documents joints